نوشته‌ها

همه آنچه باید درباره برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری بدانید

دومنیکا جایگاه نخست برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد.