دومنیکا جایگاه نخست برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد.

کشور مشترک المنافع دومینیکا جایگاه خود را به عنوان پیشتاز برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری تثبیت کرد و بالاترین نمره را در فهرستی که توسط فایننشل تایمز تحت عنوان گزارش ویژه منتشر شد به خود اختصاص داده است. علیرغم رقابت فشرده و شدیدی که در این بخش وجود دارد کشور دومینیکا در بین 12 کشوری که در این حوزه فعالیت می کنند جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. دومینیکا از بین 7 فاکتور مشخص شده، در 4 فاکتور نمره ی کامل را دریافت کرد و با نمره ی 90 به عنوان قدرتمندترین کشور در حوزه های زیر معرفی شد:

کمترین مبلغ سرمایه گذاری: از آنجایی که می توان با مبلغ 100000 دلار در دومینیکا سرمایه گذاری کرد این کشور ارزانترین و بهترین فرصت سرمایه گذاری را فراهم می کند.

سهولت بررسی پرونده: فرایند بررسی پرونده در دومینیکا به سرعت انجام می گیرد و راه حل های زیادی برای تسهیل این کار اتخاذ شده است.

بررسی صحت اطلاعات: علاوه بر اینکه منشا ثروت فرد با دقت و وسواس زیادی مورد بررسی قرار می گیرد، اثر انگشت و سایر اطلاعات احراز هویت نیز جمع آوری می شود و به دقت کنترل می شود.

قوانین اجباری مسافرت: از آنجایی که اخذ تابعیت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری نیازی به حضور فیزیکی فرد در آنجا ندارد از لحاظ زمانی برای افرادی که امکان حضور در دومینیکا را ندارند بسیار مناسب است.