رازهای خرید خانه در ترکیه

خریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه، رکورد زد. داده‌های مرکز آمار اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که حدود ۵/ ۲برابر میانگین حجم خرید ماهانه همین گروه طی ۵ سال گذشته بوده است.…

پاسپورت دومینیکا یا سرمایه گذاری در کانادا

پاسپورت دومینیکا یا سرمایه گذاری در کانادا   پاسپورت دومینیکا یا سرمایه گذاری در کانادا امروزه سوالی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است و یک چالش بسیار بزرگ محسوب می شود ،این است که کدام پاسپورت دوم با ارزش تر است؟…