هزینه ها

  • هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا

در این ویدیو

کلیه توضیحات لازم برای پرداخت هزینه های پاسپورت دومینیکا را ببینید

مجموع هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا از صفر تا صد

هزینه های دولتی سرمایه گذاری

  • یک نفر
  • 100,000$
  • یک زوج بدون فرزند
  • 175,000$
  • یک زوج با یک فرزند زیر ۱۸ سال
  • 200,000$
  • یک زوج و دوفرزند زیر ۱۸ سال
  • 200,000$

هزینه های متقاضی اخذ اقامت دائم و پاسپورت دومینیکا

هزینه اخذ پاسپورت و اقامت دائم دومینیکا با توجه به تعداد اعضای خانواده متفاوت و به شرح جدول زیر (مجموع هزینه سرمایه گذاری و هزینه های دولتی) است:

هزینه های سرمایه گذاری

• یک فرد مجرد: ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا
• یک زوج بدون فرزند: ۱۷۵،۰۰۰ دلار آمریکا
• یک زوج + ۱ فرزند زیر ۱۸ سال: ۲۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا
• یک زوج + ۲ فرزند زیر ۱۸ سال: ۲۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا
• به ازای هر فرزند دیگر (بدون توجه به سن) ۵۰ هزار دلار آمریکا به پرونده اضافه می‌شود.

به مبالغ فوق هزینه های تایید فرم متقاضی ، پروسه چک امنیتی ، صدور شناسنامه ، صدور پاسپورت اضافه میگردد.

• هزینه تقاضا به ازاء هر نفر : ۳۰۰۰ دلار
• هزینه بررسی امنیتی: متقاضی ۷۵۰۰ دلار-همسر ۷۵۰۰ دلار-فرزندان ۴۰۰۰ دلار
• هزینه ثبت: ۷۵۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا به ازای هر نفر ۸۵۰۰ دلار و سرپرست خانواده ۱۵۰۰۰ دلار

• هزینه پروسسینگ فی ۱۸۵۰ دلار به ازای هر نفر

• هزینه اپلیکیشن فرم هر نفر ۳۵۰۰ دلار

سرمایه اهدایی پس از تایید مدارک به حساب دولت دومینیکا پرداخت می‌گردد.

داشتن شرایط زیر جهت برنامه اقتصادی شهروندی لازم می‌باشد:

• متقاضی اصلی باید بالای ۲۱ سال باشد.
• افراد وابسته و فرزندان متقاضی باید زیر ۲۱ سال و مجرد باشند.
• متقاضی نباید هیچ گونه سابقه ارتکاب جرم داشته باشد.
• متقاضی باید یک سری معاینات پزشکی انجام دهد.

برگرفته شده به وبسایت پاسپورت دومینیکا