• هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا

مجموع هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا از صفر تا صد

هزینه های دولتی سرمایه گذاری

 • یک نفر
 • 107,500$
 • یک زوج بدون فرزند
 • 147,500$
 • یک زوج با یک فرزند زیر ۱۸ سال
 • 150,000$
 • یک زوج و دوفرزند زیر ۱۸ سال
 • 170,000$

هزینه های متقاضی اخذ اقامت دائم و پاسپورت دومینیکا

هزینه اخذ پاسپورت و اقامت دائم دومینیکا با توجه به تعداد اعضای خانواده متفاوت و به شرح جدول زیر (مجموع هزینه سرمایه گذاری و هزینه های دولتی) است:

به مبالغ فوق هزینه های زیر افزوده می گردد:

 • هزینه پردازش هر پرونده (پروسسینگ فی) 1000 دلار
 • هزینه بررسی امنیتی : متقاضی اصلی 25000 دلار + 15000 دلار برای هر نفر بالای 16 سال
 • هزینه صدور شناسنامه : 250 دلار برای هر نفر
 • هزینه صدور پاسپورت : 80 دلار برای هر نفر (فوری: 1200 دلار)
 • هزینه های ثبت و حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا : 10000 دلار برای هر پرونده

سرمایه اهدایی (دونیشن) پس از تایید مدارک به دولت دومینیکا پرداخت می گردد.

داشتن شرایط زیر جهت برنامه اقتصادی شهروندی ضروری است:

 • متقاضی اصلی باید بالای 21 سال باشد
 • فرزندان وابسته به متقاضی اصلی در هر پرونده باید زیر 30 سال و مجرد باشند
 • متقاضی نباید هیچگونه سابقه ارتکاب جرم داشته باشد
 • متقاضی باید یک سری معاینات پزشکی انجام دهد

برگرفته شده به وبسایت پاسپورت دومینیکا

هزینه های اخذ پاسپورت دمینیکا از صفر تا صد