مبلغ سرمایه گذاری برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا افزایش نخواهد یافت

بر طبق آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت دومینیکا مبلغ مورد نیاز برای مهاجرت سرمایه گذاری دومینیکا از طریق پرداخت بلاعوض کمک مالی به دولت تغییر نخواهد کرد و همچنان برای یک فرد مجرد 100,000 دلار آمریکا باقی خواهد ماند.

بر طبق آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت دومینیکا مبلغ مورد نیاز برای مهاجرت سرمایه گذاری دومینیکا از طریق پرداخت بلاعوض کمک مالی به دولت تغییر نخواهد کرد و همچنان برای یک فرد مجرد 100,000 دلار آمریکا باقی خواهد ماند و به مبلغ 175,000 دلار افزایش نخواهد یافت. دومینیکا همچنان ارزانترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری در تمام اروپا و آمریکای شمالی را داراست.

روش پرداخت بلاعوض

  •   در حال حاضر، سرمایه گذار مبلغ 100,000 دلار آمریکا به وزارت امور مالی پرداخت می کند. به این ترتیب، خود شخص سرمایه گذار، بدون در نظر گرفتن اینکه مجرد یا متاهل باشد، مشمول دریافت تابعیت می باشد.
  • اگر متقاضی اصلی و همسر هر دو در پرونده باشند در حال حاضر 175,000 دلار آمریکا پرداخت می شود.
  • اگر خانواده 4 نفره با فرزندان زیر 18 سال در پرونده باشند در حال حاضر 200,000 دلار آمریکا باید پرداخت شود.
  • برای هر فرزند بالای 18 سال باید 20,000 دلار پرداخت شود.
  • مبلغ 50,000 دلار آمریکا برای هزینه های جانبی از جمله هزینه وکالت باید پرداخت شود.