مبلغ سرمایه گذاری برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا افزایش نخواهد یافت

بر طبق آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت دومینیکا مبلغ مورد نیاز برای مهاجرت سرمایه گذاری دومینیکا از طریق پرداخت بلاعوض کمک مالی به دولت تغییر نخواهد کرد و همچنان برای یک فرد مجرد ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا باقی خواهد ماند.

بر طبق آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت دومینیکا مبلغ مورد نیاز برای مهاجرت سرمایه گذاری دومینیکا از طریق پرداخت بلاعوض کمک مالی به دولت تغییر نخواهد کرد و همچنان برای یک فرد مجرد ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا باقی خواهد ماند و به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰ دلار افزایش نخواهد یافت. دومینیکا همچنان ارزانترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری در تمام اروپا و آمریکای شمالی را داراست.

روش پرداخت بلاعوض

  •   در حال حاضر، سرمایه گذار مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا به وزارت امور مالی پرداخت می کند. به این ترتیب، خود شخص سرمایه گذار، بدون در نظر گرفتن اینکه مجرد یا متاهل باشد، مشمول دریافت تابعیت می باشد.
  • اگر متقاضی اصلی و همسر هر دو در پرونده باشند در حال حاضر ۱۷۵,۰۰۰ دلار آمریکا پرداخت می شود.
  • اگر خانواده ۴ نفره با فرزندان زیر ۱۸ سال در پرونده باشند در حال حاضر ۲۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا باید پرداخت شود.
  • برای هر فرزند بالای ۱۸ سال باید ۲۰,۰۰۰ دلار پرداخت شود.
  • مبلغ ۵۰,۰۰۰ دلار آمریکا برای هزینه های جانبی از جمله هزینه وکالت باید پرداخت شود.
۴ (۸۰%) ۷ vote[s]