تغییرات جدید در مورد برنامه ی دریافت پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری

برنامه بسیار معروف دریافت شهروندی و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را دعوت می کند در ازای کمک اقتصادی به دومینیکا، شهروندی کامل دومینیکا را طبق قانون برای خود و اعضای خانواده شان به دست آورند. این برنامه از سال 1993 فعال بوده است.

قابل اجرا از تاریخ اول دسامبر سال 2016

برنامه بسیار معروف دریافت شهروندی و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را دعوت می کند در ازای کمک اقتصادی به دومینیکا، شهروندی کامل دومینیکا را طبق قانون برای خود و اعضای خانواده شان به دست آورند.

برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری دومینیکا از سال 1993 فعال بوده است و در قانون اساسی و شهروندی گرانادا مستحکم شده است. تحت قوانین جاری، برای واجد شرایط برنامه کسب شهروندی دومینیکا بودن از طریق سرمایه گذاری، یا باید به دولت کمک مالی بلاعوض به مبلغ حداقل 100,000 دلار آمریکا ( بسته به تعداد افراد شامل در پرونده می تواند بیشتر شود) انجام شود، یا باید در املاک تعیین شده مبلغ 200,000 دلار آمریکا سرمایه گذاری شود.

قوانین جدید قابل اجرا از تاریخ 1 دسامبر سال 2016، در موارد زیر هستند:

1) افراد وابسته که می توانند در پرونده شامل شوند:

فرد وابسته که می تواند در پرونده شامل شود، یعنی:

 • همسر متقاضی اصلی
 • فرزند زیر 18 سال متقاضی اصلی یا همسر او
 • فرزند متقاضی اصلی و یا فرزند همسر متقاضی اصلی بین سن 18 سال تا 28 سال که در حال تحصیل تمام وقت باشد و از نظر اقتصادی به متقاضی اصلی کاملاً وابسته باشد. (قبلا بین 18 تا 25 سال بود)
 • دختر مجرد متقاضی اصلی که زیر 28 سال سن دارد و تحت حمایت مالی کامل متقاضی اصلی است و با او زندگی می کند (قبلاً تا سن 25 سال بود)
 • فرزند متقاضی اصلی و یا فرزند همسر متقاضی اصلی که بالای 18 سال باشد و دارای مشکل فیزیکی و یا ذهنی است به ترتیبی که کاملاً تحت حمایت متقاضی اصلی باشد.
 • والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ متقاضی اصلی یا همسر او که سنی بیشتر از 55 سال داشته باشند و با متقاضی اصلی زندگی کنند و کاملا تحت حمایت وی باشند. (قبلاً بایدبیشتر از سن 65 سال می بودنند)

2) هزینه های بررسی پرونده در مورد نوزادان:

برای ثبت کردن فرزندی که بعد از اعطای شهروندی به متقاضی، متولد شده باشد و زیر 5 سال باشد، هزینه بررسی پرونده به 2,000 دلار آمریکا کاهش یافته است. (پیش از این، این مبلغ 10,000 دلار آمریکا بود)

3) هزینه های دولتی – در مورد گزینه خرید ملک:

 • متقاضی اصلی 50,000 دلار آمریکا
 • همسر متقاضی اصلی 25,000 دلار آمریکا
 • یک خانواده چهار نفره شامل متقاضی اصلی و سه وابسته 75,000 دلار آمریکا (پیش از این 115,000$ بود)
 • یک خانواده 5 یا 6 نفره شامل متقاضی اصلی و وابستگان 100,000 دلار آمریکا( پیش از این 155,000 $ بود)
 • 20,000 دلار آمریکا بابت هر فرزند بیشتر که زیر 18 سال باشد
 • 25,000 دلار آمریکا بابت هر وابسته دیگر بالای 18 سال ( پیش از این 50,000 $ بود)