معافیت های مالیاتی با پاسپورت دومینیکا

نکته ی دگیری که پاسپورت دومینیکا را بسیار جذاب و حائز اهمیت می کند معافیت ها مالیاتی می باشد. دومینیکا با بیش از 90 کشور موافقیت مالیاتی متقابل دارد به این معنا که اگر شما یک شرکت در دومینیکا ثبت نمایید و این شرکت یک نمایندگی در کشورهای اروپایی ،انگلستان ،خاورمیانه،امارت ،امریکای شمالی ،امریکا،کانادا،و بخش عمده ی امریکای جنوبی و….داشته باشد شما مالیات شرکتی را که در 90 کشور شامل معاهده وجود دارد را پرداخت نخواهید کرد.
به عنوان مثال اگر شما یک شرکت در کانادا داشته باشید که در آمدی بیش از 100 هزار دلار داشته باشد ملزم به پرداخت 30% مالیات هستید اما با در دست داشتن پاسپورت دومینیکا شما فقط 2.5 تا 12.5 % مالیات به جزیره پرداخت می نمایید .
پاسپورت دومینیکا معافیت های مالیاتی بسیار خوبی در اختیار شما قرار می دهد.
و فاکتورهای مهم دیگر این است که در شرایط حاضر که امکان مبادرات مالی بر روی بانک های ایرانی فراهم نیست صاحبان صنایع و عزیزانی که در حال تلاش هستند تا شرایط فعال کسب و کار خود را برای پرسنل و رونق تولید دچار وقفه نکنند. پاسپورت دومینیکا این امکان را به آنها می دهند که به راحتی از فعالیت های مالی در دنیا استفاده کنند.. با افتتاح حساب از طریق تابعیت دومینیکا به راحتی میتوانید با سایر کشورها فعالیت داشته باشید و در نظام مالی جهان پویا باشید و فشار های مضاعف را خنثی کنید.