سفر بدون ویزا با پاسپورت دومینیکا

به طور کلی زمانیکه از ارزش یک پاسپورت سخن می گوییم 2 مشخصه برجسته تر از سایر شاخص ها توجه همگان را به خود جلب می نماید.
1-با اخذ پاسپورت مد نظر به چه کشورهایی میتوان سفر کرد؟
2-پاسپورت اخذ شده از لحاظ حمایت سیاسی در دنیا چقدر معتبر می باشد؟
در پاسپورت دومینیکا این 2 فاکتور بسیار مهم می باشند.
با اخذ پاسپورت دومینیکا شما میتوانید به بیش از 140 کشور بدون ویزا سفر کنید.با در دست داشتن پاسپورت دومینیکا پس از تهیه ی بلیط شما میتوانید به راحتی 3 ماه و ماکسیمم 180 روز به کشورهای مد نظرتان بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کنید. با در دست داشتن پاسپورت دومینیکا شما می توانید به انگلستان و کشورهای حوزه ی شینگن مسافرت کرده و تا 180 روز اقامت داشته باشید.
همچنین می توانید به کشورهای غیر حوزه ی شینگن نظیر رومانی ،اسلوواکی ، صربستان جنوبشرق آسیا و تمام قاره ی افریقا و هم چنین بخش عمده ی امریکای جنوبی را بدون نیاز به ویزا به راحتی سفر کنید.
برای مسافرت به 3 کشور کانادا،امریکا و استرالیا از دارندگان پاسپورت دومینیکا ویزا میخواهند که شما با در دست داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی میتوانید ویزای مالتی 10 ساله اخذ نمایید.
جزیره ی دومینیکا به لحاظ سیاسی بسیار چابک و قوی می باشد اگر دارندگان پاسپورت دومینیکا در هر کشوری دچار مشکل گردند سفارت دومینیکا و یا سفارت انگلستان به عنوان نماینده از شما حمایت دیپلماتیک خواهد کرد.